Dobrodošli

 

Dobrodošli na službene stranice Međunarodne Paganske Federacije u Hrvatskoj.

Međunarodna Paganska Federacija je organizacija posvećena pomaganju paganima diljem svijeta.

Njeni ciljevi su educiranje i promicanje paganizma u široj zajednici sa kontinuiranom aktivnošću zbližavanja pagana preko internet stranica i organizacije događaja na globalnoj i lokalnoj razini koji se objavljuju na stranicama Paganske Zore.

Ciljevi Međunarodne Paganske Federacije su objašnjeni u sljedeća tri principa:

1. Ljubav i suradnja s prirodom. Poštovanje životne energije i njenih vječno obnavljajućih ciklusa života i smrti.

2. Pozitivna moralnost u kojoj je pojedinac odgovoran za otkriće i razvoj svoje prirode djelovanja u harmoniji sa vanjskim svijetom i zajednicom. Ovo je predstavljeno kroz “Čini što želiš, sve dok ne naudiš nikome”

3. Spoznavanje božanskog koje nadilazi spolove, priznavajući ženski i muški aspekt božanstva.