PFI Symposium with Morgana Sythove

Događaj na engleskom jeziku. 

Zagreb, 25. November 2017
PFI Symposium with Morgana Sythove

13:15 Opening/ attunement Morgana & Anita
13:30 Introducing Pagan Federation International by Morgana
14:15 Break – socialising and networking
15:00 Workshop Moon Magic with Morgana
16:30 Closing words

The event will be in English.
Costs: free but donations are always welcome.
Registration and further details: [email protected]

Želiš li imati besplatan štand na događaju?
Imaš li literaturu, karte, kristale, nakit, pribor ili odjeću za promociju, prodaju ili podijeliti?
Javi se na mail [email protected]

 

Dobrodošli

 

Dobrodošli na službene stranice Međunarodne Paganske Federacije u Hrvatskoj.

Međunarodna Paganska Federacija je organizacija posvećena pomaganju paganima diljem svijeta.

Njeni ciljevi su educiranje i promicanje paganizma u široj zajednici sa kontinuiranom aktivnošću zbližavanja pagana preko internet stranica i organizacije događaja na globalnoj i lokalnoj razini koji se objavljuju na stranicama Paganske Zore.

Ciljevi Međunarodne Paganske Federacije su objašnjeni u sljedeća tri principa:

1. Ljubav i suradnja s prirodom. Poštovanje životne energije i njenih vječno obnavljajućih ciklusa života i smrti.

2. Pozitivna moralnost u kojoj je pojedinac odgovoran za otkriće i razvoj svoje prirode djelovanja u harmoniji sa vanjskim svijetom i zajednicom. Ovo je predstavljeno kroz “Čini što želiš, sve dok ne naudiš nikome”

3. Spoznavanje božanskog koje nadilazi spolove, priznavajući ženski i muški aspekt božanstva.